प्रवेश सुरु ! त्वरा करा !!

अकॅडेमिक कॅलेंडर

टर्म कालावधी

पहिले सत्र

१६/६/२०१४

१८/१०/२०१४

लॉग टर्म

दुसरे सत्र

१९/११/२०१४

१/५/२०१५

दिवाळी

२०/१०/२०१४

६/११/२०१४

उन्हाळी सुट्टी

२/५/२०१५

१५/६/२०१५

सरकारी सुट्टी

२६ दिवस

 

इतर सुट्टी

६ दिवस

 

एकूण सुट्टी दिवस

७६ दिवस

 

 

महाराष्ट्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार गीताई वाघ कन्या विद्यालय भाऊसाहेबनगर येथे कमिटी स्थापन करण्यात आली.

अधिकार

कमिटी सदस्य

पद

संपर्क

माहिती अधिकार

सौ.रुईकर पुष्पा दिनकर

मुख्याध्यापिका

९४२३१२१४१२

उप माहिती अधिकार

श्री.भुसारे बी.एम.

उपशिक्षक

७५८८५५२७८९

अपिलीय अधिकार

शिक्षानाधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक

शिक्षणाधिकारी

०२५३-२३१४८३५

 

News

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Hurry Up For Admission !

Admissions are Open on June 2012

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Today


Events