प्रवेश सुरु ! त्वरा करा !!

क. का. वाघ इज्युकेशन सोसायटी चालवत असलेल्या शैक्षणिक संस्था

 1. क. का. वाघ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग इज्युकेशन अँन्ड रिसर्च नाशिक.
 2. क. का. वाघ पाँलीटेक्निक, नाशिक.
 3. क. का. वाघ वूमन्स पाँलीटेक्निक, नाशिक.
 4. क. का. वाघ पाँलीटेक्निक, चांदोरी, तालुका- निफाड, जिल्हा- नाशिक.
 5. क. का. वाघ अग्रीकल्चर इंजिनिअरिंग कॉलेज अँन्ड टेक्नोलॉजी, नाशिक
 6. क. का. वाघ अग्रीकल्चर कॉलेज, नाशिक.
 7. क. का. वाघ अग्रीकल्चर बायोटेक्नॉलॉजी कॉलेज, नाशिक.
 8. क. का. वाघ फूड टेक्नॉलॉजी कॉलेज, नाशिक.
 9. क. का. वाघ अग्रीकल्चर बिसिनेस मँनेजमेंट कॉलेज, नाशिक.
 10. क. का. वाघ नर्सिंग कॉलेज, नाशिक.
 11. क. का. वाघ आर्टस्, कॉमर्स, सायन्स अँन्ड कॉम्प्यूटर सायन्स  कॉलेज, नाशिक.
 12. क. का. वाघ आर्टस्, कॉमर्स, सायन्स अँन्ड कॉम्प्यूटर सायन्स  कॉलेज, चांदोरी, तालुका- निफाड, जिल्हा- नाशिक.
 13. क. का. वाघ आर्टस्, कॉमर्स, सायन्स अँन्ड कॉम्प्यूटर सायन्स कॉलेज, काकासाहेबनगर, तालुका- निफाड, जिल्हा- नाशिक.
 14. क. का. वाघ आर्टस्, कॉमर्स, सायन्स अँन्ड कॉम्प्यूटर सायन्स        कॉलेज, भाऊसाहेबनगर, तालुका- निफाड, जिल्हा- नाशिक.
 15. क. का. वाघ कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, नाशिक.
 16. क. का. वाघ कॉलेज ऑफ फाईन आर्टस्, नाशिक.
 17. क. का. वाघ कॉलेज ऑफ परफोर्मिंग आर्टस्, नाशिक.
 18. क. का. वाघ विद्याभवन अँन्ड ज्युनिअर कॉलेज, भाऊसाहेबनगर,         तालुका- निफाड, जिल्हा- नाशिक.
 19. गीताई वाघ कन्या विद्यालय, भाऊसाहेबनगर, तालुका- निफाड,         जिल्हा- नाशिक.
 20. क. का. वाघ सेकंडरी स्कूल, पिंपळस(रामाचे). ता.निफाड जि.        नाशिक.
 21. क. का. वाघ सेकंडरी स्कूल अँन्ड ज्युनिअर कॉलेज, पुरिया पार्क, नाशिक.
 22. क. का. वाघ इंग्लिश स्कूल, सरस्वती नगर, नाशिक.
 23. क. का. वाघ इंग्लिश स्कूल, डी.जी.पी.नगर नाशिक.
 24. क. का. वाघ इंग्लिश स्कूल, गंगापुर, नाशिक.
 25. होस्टेल्स

  1. क. का. वाघ गुरुकुल बॉइज अँन्ड गर्ल्स होस्टेल, भाऊसाहेब नगर, ता.निफाड जि. नाशिक.
  2. क. का. वाघ इंजिनिअरिंग कॉलेज अँन्ड पाँलीटेक्निक बॉइज अँन्ड गर्ल्स होस्टेल, नाशिक.
  3. क. का. वाघ अग्रीकल्चर इंजिनिअरिंग अँन्ड अग्रीकल्चर कॉलेज बॉइज अँन्ड गर्ल्स होस्टेल, नाशिक.

News

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Hurry Up For Admission !

Admissions are Open on June 2012

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Today


Events