प्रवेश सुरु ! त्वरा करा !!

प्रयोगशाळा व संगणक प्रयोगशाळा

भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र तसेच संगणक विषयाची सुसज्ज प्रयोगशाळा उपलब्ध आहे.

News

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Hurry Up For Admission !

Admissions are Open on June 2012

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Today


Events