प्रवेश सुरु ! त्वरा करा !!

विद्यार्थिनी तक्रार निवारण समिती

महाराष्ट्र  शासन , महिला व बालविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार गीताई वाघ कन्या शाळेत “विद्यार्थिनी तक्रार निवारण समिती ची स्थापना गुरुवार दिनांक २५/०७/२०१३ रोजी करण्यात आली.

अ.क्र.

नाव

पद

सौ.रुईकर पुष्पा दिनकर

अध्यक्ष

श्री.भुसारे बी.एम.

सचिव

श्रीमती.मोगल ए.एम.

कायदेतज्ञ

श्रीमती.पाटील.एस.वाय.

शिक्षक प्रतिनिधी

श्रीमती.ठोंबरे यु.एम.

शिक्षक प्रतिनिधी

सौ.पवार एम.एम.

शिक्षक प्रतिनिधी

श्री.धीवर आर.एस.

शिक्षक प्रतिनिधी

कु.शिरसाठ प्राजक्ता

विद्यार्थी प्रतिनिधी

 

 

 

News

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Hurry Up For Admission !

Admissions are Open on June 2012

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Today


Events