प्रवेश सुरु ! त्वरा करा !!

फोटो अनुक्रमणिका
फोटो क्रमांक

माहिती

शाळेची इमारत

शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ.उल्का कुरणे

गीताई वाघ कन्या विद्यालय शिक्षक वृंद

४.

“वृक्षरोपण कार्यक्रम; रोपं घेऊन शिक्षक वृंद

स्काऊट गाईड संचलन

अग्निक्षमन प्रशिक्षण घेताना शिक्षक वृंद

हरित सेना दिन साजरा करताना विद्यार्थिनी समवेत शिक्षक व मुख्याध्यापिका

गीताई रन कार्यक्रमातील विद्यार्थिनिंचे अभिनंदन करताना मुख्याध्यापिका सौ.उल्का कुरणे

९.

वार्षिक पारितोषिक वितरण कार्यक्रम प्रसंगी वृक्षमित्र आबासाहेब मोरे व विद्यार्थिनी समवेत शिक्षक व मुख्याध्यापिका सौ.उल्का कुरणे

१०.

हात धुवा दिन शाळेत साजरे करताना विद्यार्थिनी समवेत शिक्षक व मुख्याध्यापिका

News

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Hurry Up For Admission !

Admissions are Open on June 2012

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Today


Events