प्रवेश सुरु ! त्वरा करा !!

खेळमैदान

विविध खेळांसाठी शाळेचे विस्तृत असे खेळ्मैदान उपलब्ध आहे. शारीरिकशिक्षणाच्या तासाला विद्यार्थिनी मैदानावर खेळतात.

News

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Hurry Up For Admission !

Admissions are Open on June 2012

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Today


Events