प्रवेश सुरु ! त्वरा करा !!

शिक्षक पुरस्कार

अ.क्र.

शिक्षकाचे नाव

हुद्दा

मिळलेल्या पुरस्काराचे नाव

वर्षे

सौ.रुईकर पुष्पा दिनकर

मुख्याध्यापिका

१.पर्यावरण पुरस्कार
२.राज्य विज्ञान प्रदर्शन
३.क्रीडा प्रेमी पुरस्कार
४.जम्प रोप  
५.राज्य स्तरीय विविध
ललित कलास्पर्धा कला
भूषण पुरस्कार
(अथर्व ट्रस्ट डोंबिवली)

२००८
१९९३
२००८
२०१४
२०१४

श्रीमती. जगताप संगीता शंकर

उपशिक्षिका

  1. काव्यसाधना (महाराष्ट्र दलित साहित्य अकादमी, जळगाव)
  2. प्रज्ञावंत डॉक्टर बाबासाहेब शिक्षणसेवा पुरस्कार
  3. उपक्रमशील भूगोल शिक्षक पुरस्कार (मुंबई)
  4. महिला हक्क पुरस्कार (नाशिक जिल्हा)

 

 

 

 

 

२०१३

 

१९९१

श्री.वाघ संजय रघुजी

विशेष शिक्षक  (चित्रकला)

  1. जिल्हा युवा पुरस्कार (भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र)
  2. आदर्श शिक्षक पुरस्कार (नाशिक जिल्हा परिषद)
  3. स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार (विवेक कांतीलाल, पुणे)
  4. यशवंत युवा गौरव पुरस्कार (ललित रंगभूमी औरंगाबाद)

१९९५

 

२००१

 

२००१

 

१९९४

 

 

                    

News

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Hurry Up For Admission !

Admissions are Open on June 2012

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Today


Events