प्रवेश सुरु ! त्वरा करा !!

संपादन

माध्यमिक शालांत परीक्षेतील प्रथम आलेले विद्यार्थी

अ.क्र.

विद्यार्थ्याचे नाव

टक्केवारी

वर्षे

बोर्ड

तपकिरे वैष्णवी नवनीत

८५.४६

२००५

नाशिक

गायकवाड सायली नवनाथ

८४.९३

२००६

नाशिक

वेलजाळी निशिगंधा अर्जुन

८२.९२

२००७

नाशिक

कदम स्नेहल विलास

८७.३८

२००८

नाशिक

लभडे पल्लवी विलास

९२.७६

२००९

नाशिक

मत्सागर पूजा बाळासाहेब

९५.३४

२०१०

नाशिक

गांगोडे दिपाली बबनराव

९८.१८

२०११

नाशिक

कदम कांचन बाळासाहेब

८६.१८

२०१२

नाशिक

भोसले पूजा अरुण

८९.८२

२०१३

नाशिक

१०

गवारे पूजा केशव

९१.८०

२०१४

नाशिक

 

News

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Hurry Up For Admission !

Admissions are Open on June 2012

Free And Compulsory Education

Download Notice 1

Download Notice 2

Download Appication Form

Today


Events